** Deze actie is afgelopen **

Mr. Mevr.

De door u verstrekte gegevens, worden opgenomen in een gegevensbestand van Mediahuis n.v., te 2050 Antwerpen, Katwilgweg 2. Ze zijn bestemd voor de promotie en verkoop van onze producten. U heeft steeds recht op inzage, verbetering en schrapping van uw gegevens en u heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking en de doorgifte van uw gegevens.